کرمانشاه 09:48 جمعه 2/7/1400 صفحه اصلی
 
آگهی تجدید  مناقصه عمومی- یک مرحله ای  شهرداری کرمانشاه
1399/06/03-10:03 تعدا بازدید: 219 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 4048
آگهی تجدید  مناقصه عمومی- یک مرحله ای شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی  یک مرحله ای : احیا ، بازسازی، خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر بر اساس فهرست بها و تجمیع شده راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن ( فهرست پایه سال 1399 ) به شماره مناقصه 20990052330000018را   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

پایه  و رشته مناقصه گران  پایه پنج و بالاتر رشته راه و ترابری

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه:  99/06/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13   تاریخ 99/06/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 13  تاریخ 99/06/22

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز یک  شنبه تاریخ 99/06/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by saeid-charejow ۱۳۹۸|

    شهرداری کرمانشاه _آدرس : میدان غدیر

    شماره تماس :08337211717-08337294964- فکس :08337222292


  •