کرمانشاه 08:49 جمعه 2/7/1400 صفحه اصلی
 
آگهی   مناقصه عمومی  شهرداری کرمانشاه
1399/06/10-07:54 تعدا بازدید: 207 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 4057
آگهی   مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی   خدمات عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیرسبز در سطح منطقه یک  به شماره مناقصه 20990052330000019و عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه یک  به شماره مناقصه  20099005233000020 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه:  99/06/12می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13   روز چهارشنبه  تاریخ 99/06/12 لغایت روز یکشنبه 16/6/99

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ازساعت 13  روز دوشنبه   تاریخ 99/06/17 لغایت روز چهارشنبه 99/06/26

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز پنج  شنبه تاریخ 99/06/27

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by saeid-charejow ۱۳۹۸|

    شهرداری کرمانشاه _آدرس : میدان غدیر

    شماره تماس :08337211717-08337294964- فکس :08337222292


  •