کرمانشاه 09:14 جمعه 2/7/1400 صفحه اصلی
 
آگهی  مناقصه عمومی- یک مرحله ای ( ارزیابی کیفی)  شهرداری کرمانشاه
1399/06/17-11:13 تعدا بازدید: 193 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 4073
آگهی  مناقصه عمومی- یک مرحله ای ( ارزیابی کیفی) شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی  یک مرحله ای :  عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری  و مرکز کنترل ( occ  ) خط یک قطار شهری  بر اساس فهرست بها ابنیه  ( فهرست پایه سال 1399 ) به شماره مناقصه 20990052330000021را   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

پایه  و رشته مناقصه گران  : پایه 3 و بالاتر رشته ساختمان و ابنیه همراه  با رتبه چهار در رشته تاسیسات و وتجهیزات  ( مشارکت قابل قبول نمی باشد )

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه:  99/06/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13   تاریخ 99/06/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 13  تاریخ 99/07/06

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز  دو شنبه تاریخ 99/07/07

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by saeid-charejow ۱۳۹۸|

    شهرداری کرمانشاه _آدرس : میدان غدیر

    شماره تماس :08337211717-08337294964- فکس :08337222292


  •